Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Usługowo Produkcyjno – Handlowa "DACH" Zdzisław Brzeski z siedzibą w Złotowie, ul. Zamkowa 99, reprezentowana przez: Zdzisława Brzeskiego.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. C RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: podmioty uprawnione z mocy prawa, np. US, UC, GUS.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.
Posiada Pani/Pan prawo żądać dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i związanych z nią obowiązków podatkowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu zmierzającemu do określenia preferencji i/lub potrzeb w zakresie oferowanych produktów i/lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.